Vedtektsgenerator

Innledning

Denne veilederen er laget for å skape interesse for organisasjonsdeltakelse og å bidra til at flere blir involvert i å utvikle organisasjonenes regelverk. Det er viktig å se på utviklingen av vedtekter som en prosess der dere skal jobbe sammen i felleskap for å bli enige om reglene.

Vedtektsgeneratoren skal fylle to formål:

  1. Gjøre det lettere for dere som ønsker å starte opp en organisasjon og trenger hjelp til å komme i gang.
  2. Gi eksisterende organisasjoner et verktøy for å kurse medlemmer.

Vi har forsøkt å lage vedtektsgeneratoren på et helt grunnleggende nivå ved å forklare noen begreper og gi tips og eksempler til videre arbeid.

Lykke til!


Thomas Nygreen 2008 - Valid XHTML 1.0 Strict - Valid CSS