Om UngOrg

Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en paraplyorganisasjon bestående av om lag 60 barne- og ungdomsorganisasjoner. Vi fremmer engasjementet og interessene til barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo og bistår medlemmene våre med kurs og oppfølging.

Sist oppdatert: 6.12.2016

I UngOrgs arbeid for organisasjonene i Oslo har vi et spesielt fokus på inkludering av minoriteter og styrking av minoritetsorganisasjoner for ungdom.

I tillegg driver UngOrg flere tiltak for ungdom i Oslo: UngInfo – et senter for ungdomsinformasjon, Ung Medbestemmelse – et tiltak for å styrke innflytelsen til ungdom under 18 år og Use-It – et sommeråpent tilbud til unge budget-turister fra hele verden.

UngOrg ble stiftet av AUF, Unge Høyre og Natur og Ungdom i 1984. Det kom raskt en rekke andre organisasjoner til, og UngOrg har i dag de fleste av byens barne- og ungdomsorganisasjoner som medlemmer. Blant UngOrgs medlemsorganisasjoner er det både Oslo-avdelinger av nasjonale organisasjoner og organisasjoner som bare har aktivitet i Oslo.

Frem til 1. juni 2012 het Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) Barne- og ungdomsrådet i Oslo (BURO).

Hva vil det si å vere medlem?

UngOrg er som sagt en paraplyorganisasjon for barne- og ungdomsorganisasjoner i Oslo, og ved å bli medlem slutter man seg til organisasjonsfellesskapet i hovedstaden. Medlemmer må tilfredsstille følgende hovedkriterier (se mer i UngOrgs vedtekter, paragraf 2):
– Er demokratiske, selvstendige organisasjoner, med egne vedtekter
– Tilbyr individuelt medlemsskap for alle, der en større del av medlemmene er under 26 år
– Har hatt konstituerende årsmøte
– Støtter opp om UngOrgs formål

Som medlem kan man nytte seg av organisasjonspakken til UngOrg. Dette er en rekke ulike tilbud til de organisasjonene som trenger det. I tillegg vil man som medlem ha muligheten til å påvirke hvordan UngOrg skal jobbe for å fremme interessene til barne- og ungdomsorganisasjoner på best mulig måte.

Det koster 350,- i året å vere medlem av UngOrg, og du kan finne søknadsskjemaet her.

Kontaktinformasjon

:tlf 24 14 98 30
:adr Møllergata 3, 0179 Oslo (henvendelse i UngInfo-senteret)

UngOrg på facebook

Kontortid UngOrg

Mandag – Fredag 09:30-16:00

Åpningstider UngInfo

Mandag – Fredag: 1100 – 1700
Lørdag: 1200 – 1700
Juli – August: Mandag – Fredag: 1000 – 1700       Lørdag: 1200 – 1700

Tilbake til toppen

Print ut denne siden

Vil din organisasjon ha besøk av UngOrg

Organisasjon*

Epostadresse*

Emne

Melding