Styret

Styret i UngOrg velges på årsmøtet. Styret holder møter omtrent en gang hver måned, og jobber etter konsensusprinsippet.

UngOrgs styre velges av UngOrgs årsmøte for en periode på ett år.  Alle medlemsorganisasjoner kan nominere personer til styret.

Sist oppdatert: 17.3.2017

UngOrgs styre for perioden 2017-2018

 

Agnes Nærland Viljugrein 
Styreleder, AUF i Oslo
Mobil: 416 95 579
Epost: agnes@ungorg.no

 

 

Ane Volla
1. Nestleder, Oslo Natur og Ungdom

Teodor Nordstrøm Bruu
2. nestleder, uavhengig representant

Stian Vik
Styremedlem, uavhengig representant

Maja Céline Eriksen
Styremedlem, Skeiv Ungdom Oslo

Øyvind Nedre
Styremedlem, JUBA

Truls Aarseth
Ansattrepresentant (fast)

Varaer:

Markus Kristoffer Barkenæs
Oslo Unge Venstre

Maria Skage El-Yousef
Uavhengig representant

Ådne Feiring
Ansattrepresentant

 

Tilbake til toppen

Print ut denne siden

Vil din organisasjon ha besøk av UngOrg

Organisasjon*

Epostadresse*

Emne

Melding