Maler

Her finner du ulike maler som kan brukes i organisasjonsarbeid. Blant annet forslag til vedtekter, mal for medlemsregister og eksempel på innmeldingsskjema.

Alle maler

Her kan du laste ned alle malene til UngOrg

Vedtekter

En organisasjons vedtekter beskriver hvordan organisasjonen skal drives og er de gjeldende lovene til organisasjonen. Vi har laget forslag til standardvedtekter for lokallag og fylkeslag. Her kan du laste ned standardvedtekter for lokallag. Her kan du laste ned standardvedtekter for fylkeslag

Økonomi

Her finner du forslag til oppsett for budsjett og regnskap. Her kan du laste ned budsjettmal. Her kan du laste ned regnskapsmal.

Organisasjonsarbeid

Vi har laget noen notater og maler som kan være greie å ha når man skal jobbe i en organisasjon. Her kan du laste ned notat om aksjonisme. Her kan du laste ned eksempel på en pressemelding. Her kan du laste ned eksempel på strategi. Her kan du laste ned et “hvem, hva, når”-ark. Her kan du laste ned et notat om organisering av årsmøter.

Medlemmer

Her finner du oppsett for medlemsregister som organisasjonene kan bruke. Her kan du laste ned et eksempel på innmeldingsskjema for nye medlemmer i organisasjonen

Fravær i forbindelse med organisasjonsarbeid

I forskrift til Opplæringsloven § 3-47 er det som gjelder organisasjonsfravær i videregående opplæring slått fast: “For inntil samanlagt 10 skoledagar i eit opplæringsår, kan ein elev krevje at følgjande fråvær ikkje blir ført på vitnemålet dersom det kan dokumenterast at fråværet skyldast: a) helse- og velferdsgrunnar. b) arbeid som tillitsvald. c) politisk arbeid. d) hjelpearbeid. e) lovpålagt oppmøte. f) representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå.”

Det er ikke alle lærere som kjenner til reglene for dette, og noen elever risikerer å få ført fravær på aktiviteter de ikke skal få ført fravær for. Derfor har vi laget en mal for brev om organsiasjonsfravær.

Her kan du laste ned malen for brev om organisasjonsfravær. Fyll ut teksten som er markert med (), f.eks (navn på person) og fyll inn dato og sted. Det kan være lurt å ha et avsnitt om organisasjonen og si hva slags rolle eleven har i organisasjonen også.

 

 

Tilbake til toppen

Print ut denne siden

Vil din organisasjon ha besøk av UngOrg?

Organisasjon*

Epostadresse*

Emne

Melding