Organisasjonspakken

UngOrg har et pakketilbud til de minste medlemsorganisasjonene og medlemsorganisasjoner med begrensede økonomiske ressurser. Pakken består av flere tjenester:

1. SMS-verving

Denne tjenesten bidrar til å forenkle små organisasjoners arbeid med rekruttering av medlemmer. Medlemsorganisasjoner får muligheten til å la nye medlemmer betale via SMS. Dette vil trekke 50 kr fra det nye medlemmets telefonregning. Husk at medlemmet fortsatt må fylle ut innmeldingsslipp. Her finner du en mal på innmeldingsslipp.

2. Revisortjeneste

For å søke om driftsstøtte fra Oslo kommune må organisasjonens medlemsliste kontrolleres av revisor, og relativt sett er revisjonskostnaden større for de små organisasjonene enn for de store. Derfor har UngOrg ordnet en gratis pakkeløsning for de mindre organisasjonene. Ved å tilby en revisortjeneste håper UngOrg at selve søknadsprosessen skal bli enklere for organisasjoner som søker tilskudd fra Oslo kommune for første gang. Revisortjenesten er bare tilgjengelig for organisasjoner med mindre enn 200 medlemmer i Oslo.

3. Møtelokale

En del organisasjoner som ikke har tilgang til eget kontor opplever i perioder at det kan være vanskelig å finne egnede møtelokaler som er gratis eller billige nok. UngOrg tilbyr derfor organisasjonene som er med i organisasjonspakken hjelp til å finne møtelokaler i Oslo, inkludert muligheten til å låne UngInfo-senteret på kveldstid.

4. Utskrift

Flere organisasjoner har kanskje midre tilgang til printere, kopimaskiner og liknende. Vi tilbyr derfor gratis utskrift for alle organisasjonar, dersom man vil skrive ut invitasjoner, flyers eller liknende. Grensen er 1000 A4 og 500 A3 i løpet av et år. Det som skal skrives ut kan sendest til oss, så printer vi det ut og legger det klart til henting i skranken på UngInfo-senteret.

Ta kontakt med tor@ungorg.no hvis din organisasjon ønsker å benytte seg av noen av tjenestene i organisasjonspakken.

Tilbake til toppen

Print ut denne siden

Vil din organisasjon ha besøk av UngOrg?

Organisasjon*

Epostadresse*

Emne

Melding