Kurs

Det er viktig og gøy å fylle på med ny kunnskap en gang i blant og det er alltid noe man kan lære når man er med i en organisasjon! Det finnes en del kurs å velge i her i Oslo og vi i UngOrg holder også en rekke kurs i løpet av året.

Kurs i regi av UngOrg

UngOrg har utviklet en rekke kurs innen blant annet tale- og presentasjonsteknikk, prosjektarbeid, rekruttering, videopresentasjon, medlemsregister og lobbying. Vi holder også kurs for organisasjoner i startgropa. Aktuelle kurs publiseres på våre nettsider, men vi kan også arrangere kurs spesielt tilpasset dere. Lurer du på hva vi kan tilby og om det kan være aktuelt for dere, ta kontakt for mer informasjon. Våre medlemsorganisasjoner prioriteres ved påmelding, men kursene er åpne for alle. Tiltakene våre UngInfo og Ung Medbestemmelse arrangerer også kurs om ulike temaer.

KURSREKKE, VÅR 2017

25. januar: Kurs i lesarinnlegg og pressearbeid. Kurshaldar: Jens Kihl
1. mars: Kurs i debatteknikk. Kurshaldar: Hanne Linn Skogvang
6. April: Kurs i lobbyarbeid. Kurshaldar: Alibier AS v/Martin Nielsen 
9. mair: Generelt styrekurs (meir informasjon kjem)

I tillegg skal vi ha nettverkssamlinger, informasjonskvelder og sosiale aktiviteter. Du finner en oversikt over programmet til UngOrg for våren 2017 her.

Kurs i regi av andre

Her finner du lenker til kurs andre organisasjoner arrangerer. Du må kontakte dem direkte for mer informasjon og påmelding.

Frivillighet Norge

Frivillighet Norge holder en rekke kurs for små og nystartede organisasjoner. Alle kursene er gratis og åpne for alle. Kursene er på et grunnleggende nivå og er ment å gi de som har eller ønsker en rolle i en frivillig organisasjon opplæring i hvordan drive en organisasjon. Det er også et sted hvor organisasjoner kan utveksle erfaringer og knytte kontakter. De arrangerer kurs i alt fra søknad og rapportering til sosiale medier. Kursene er et samarbeid mellom Frivillighet Norge, Batteriet (Kirkens Bymisjon), Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) og oss i UngOrg. Frivillighet Norge tilbyr også styrekurs til sine medlemsorganisasjoner. Kurset tar utgangspunkt i hva styret skal få til og hvordan styret skal få det til.

:web Frivillighet Norges nettisde

LNU

(Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner)
LNU tilbyr flere kurs og kompetansehevende tilbud til sine medlemsorganisasjoner. Hvis organisasjonen din er medlem hos LNU kan du melde deg på. De fleste kursene er gratis og andre koster litt penger. Kursene holdes av ansatte i LNU eller eksterne med organisasjonskunnskap, og det er også mulig å låne en LNUer. LNU tilbyr kurs i alt fra økonomi og mediearbeid til lobbying. De har også en egen kursrekke kalt Lederskolen.

:web LNUs nettside

Tilbake til toppen

Print ut denne siden

Vil din organisasjon ha besøk av UngOrg?

Organisasjon*

Epostadresse*

Emne

Melding