Organisasjonshjelp

UngOrg gir veiledning til medlemsorganisasjoner som trenger det. Vi kan hjelpe til med alt fra søknadsskriving til organisasjonsutvikling. Ta kontakt med oss hvis det er noe du lurer på eller trenger hjelp til!

Støtte til små organisasjoner

For våre minste medlemsorganisasjoner tilbyr vi «organisasjonspakken». Du kan lese mer om tjenestene i «organisasjonspakken» her. Ta kontakt med oss på ungorg@ungorg.no hvis din organisasjon ønsker å motta «organisasjonspakken».

Kurs og aktiviteter

I løpet av året arrangerer UngOrg flere kurs og skoleringer for våre medlemsorganisasjoner. Her finner du en oversikt over kursene UngOrg arrangerer,  samt andre  arrangementer, som kan være interessante for deg som er aktiv i en barne- eller ungdomsorganisasjon. Her finner du en oversikt over ulike aktiviteter UngOrg arrangerer.

Lån av lokaler

Her finner du en oversikt over lokaler dere kan låne eller leie når dere skal avholde møter, kurs og seminarer.

Organisasjonsveiledning

Det er bare å ta kontakt med oss i UngOrg hvis dere trenger veiledning. Her har vi listet opp noen tips og råd til organisasjonsarbeid.

Støtteordninger og frister

UngOrg er ikke et forvaltningsorgan som gir økonomisk støtte til barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo, men vi bistår gjerne medlemsorganisasjonene med å søke økonomisk støtte fra ulike tilskuddsordninger. Her finner du ulike støtteordninger som kan være aktuelle å søke tilskudd fra. Ta kontakt med oss for tips og råd når din organisasjon skal søke støtte.

Maler

Her legger vi ut diverse maler som organisasjonene kan bruke i sitt arbeid. Her finner du blant annet mal for vedtekter, brev om politisk fravær og medlemsregister.

Tilbake til toppen

Print ut denne siden

Vil din organisasjon ha besøk av UngOrg?

Organisasjon*

Epostadresse*

Emne

Melding