Referat frå UngOrg sitt årsmøte 2017

9. mars var det klart for årsmøte på Litteraturhuset. På møtet fekk vi mange gode diskusjonar med god deltaking frå dei frammøtte organisasjonane.

På UngOrg sitt årsmøte var 25 av 61 medlemsorganisasjonar representert, med totalt 32 stemmeberettiga representantar. I løpet av årsmøtet fekk Pinsemenighetens Ungdomsutvalg i Oslo (PUO) og Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom (SNU) innvilga medlemskap, som fører til at UngOrg no består av 63 medlemsorganisajonar

UngOrg sitt nye arbeidsprogram vart vedteke med nokre endringar frå i fjor. Det var kome inn fleire endringsforslag til vedtektene som vart diskutert frå talarstolen. Dette førte til ei spanande avstemming der forslag både falt og vart vedtekne, som førte til nokre endringar i vedtektene frå i fjor.

Dokumenter frå årsmøtet: 

Vedlegg 1: Sakspapirer Årsmøtet 2017

Vedlegg 2 – regnskap 2016

Vedlegg 3 – Budsjett


Dokumenter etter årsmøtet: 

Referat fra UngOrgs årsmøte 2017

Oppdaterte, gjeldande styringsdokument

 

Takk for eit godt årsmøte!

Tilbake til toppen

Send oss ditt spørsmål

Print ut denne siden