Årsmøtet til UngOrg 2017

Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo, UngOrg har med dette gleden av å innkalle til vårt 33. ordinære årsmøte. Årsmøtet avholdes torsdag 9. mars 2017 kl. 17:00. Årsmøtet vil finne sted på Litteraturhuset, rom Nedjma i tredje etasje. Det vil bli servert mat fra kl. 16.15.  

Medlemsorganisasjoner kan møte med inntil to (2) representanter med tale-, forslags- og stemmerett. Observatørorganisasjoner kan delta med inntil to representanter med talerett på årsmøtet.

Årsmøtepapirer:
Sakspapirer UngOrg2017
Vedlegg 1 – regnskap 2016
Vedlegg 2 – Budsjett

Saksliste: 

  1. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps
  2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
  3. Søknader om medlemskap
  4. Utmelding fra UngOrg
  5. Fastsette medlemskontingent for påfølgende år
  6. Årsmelding og regnskap fra forrige periode
  7. Innkomne forslag
  8. Endringer i prinsipprogrammet
  9. Behandle forslag til arbeidsprogram og budsjett for 2017
  10. Valg av styre, valgkomité og revisor

Påmelding: 


Dersom du vil lese om kva som vart vedteke på årsmøtet i 2016 kan du gå hit

Tilbake til toppen

Send oss ditt spørsmål

Print ut denne siden