Ein samlingsstad for fleirkulturell ungdom

Sidan 2011 har Senter for Fleirkuturell Ungdom Oslo, SFFU Oslo, jobba for å betre integrerings- og inkluderingsarbeidet i hovudstaden. Dette gjer dei både gjennom eit opent senter og gjennom ei rekke sosiale aktivitetar. Vi snakka med dagleg leiar Selim Unsal om arbeidet til SFFU

Fortell kort om organisasjonen

SFFU Oslo er et lokallag som er lokalisert i Oslo øst. SFFU Oslo ble etablert i 2011 og har om lag 200 medlemmer. SFFU Oslo arbeider for at flerkulturell ungdom skal ha en anledning til å møtes med likedannede og bedrive sunne aktiviteter som fremmer deres selvtillit, identitet og kunnskap i og om det norske flerkulturelle samfunnet. I tillegg til å ha et åpent senter arrangerer vi bl.a idrettsaktiviteter, hytteturer, spill -og filmkvelder, feiring av ulike nasjonale- og religiøse høytider, kurs og leksehjelp.

Kva driv de med akkurat no?

Senteret vårt er så og si daglig åpent. Dette er en møteplass for ungdom på ettermiddagstid der de spiller spill, ser tv, surfer på nett, mingler eller deltar på leksehjelp. Vi arrangerer hyppige sosiale aktiviteter og idrettsaktiviteter som innendørsfotball, svømming, hytteturer med overnatting og dagsturer i bl.a Østmarka.

Kva er det aller beste med organisasjonen?

Et åpent senter gir alle mulighet til å møte andre ungdommer og voksne som kan være behjelpelig med ulike utfordringer som kan dukke opp i integrerings- og inkluderingsprosessen. Her kan de møte andre med samme interessene og utvikle kunnskap og ferdigheter. Vi har en åpen-dør-policy, som gjør at det er lav terskel for å komme og delta på aktivitetene på senteret.

Kva er dykkar tips til engasjerte ungdommar?

Finne eller etablere et forum eller en arena der dere kan bruke engasjementet deres. Dette gir mersmak og bidrar til personlig og sosial utvikling.

Tilbake til toppen

Send oss ditt spørsmål

Print ut denne siden