Ungt, opent og kvalitetsrikt kormiljø

Sang og musikk er noko alle har eit forhold til. Vi tok ein prat med Veronica Seu Stokkmo, som er dagleg leiar Ung i Kor Oslo, for å høyre kva som skjer i vår musikalske medlemsorganisasjon

Fortell litt om organisasjonen:
Ung i Kor Oslo er en medlemsorganisasjon for Oslos barne- og ungdomskor. Organisasjonen er over 60 år og har utviklet seg veldig de siste årene. Med 85 medlemskor og over 3000 medlemmer spredt over hele Oslo ønsker vi å synliggjøre kor-aktiviteten i Oslo og tilrettelegg for gode læringsarenaer ved å høyne kvaliteten på dirigenter og tillitsvalgte i organisasjonen og i korene gjennom kurs og seminarer, sang-treff og konserter.

Organisasjonen er partipolitisk og religiøst nøytralt og samarbeider med andre musikkorganisasjoner og barne- og ungdomsorganisasjoner i Oslo og  jobber for å  skape gode sang og musikkmiljøer som er åpne for alle barn og ungdommer, uansett politisk overbevisning, religion, kjønn, funksjonshemming, spesielle forutsetninger eller spesielle behov gjennom å øke kvaliteten på barn og ungdoms musikalske opplæring, og slik fremme barn og unges personlige utvikling gjennom sang og musikk som uttrykksmiddel.

I tillegg jobber Ung i Kor Oslo aktivt for at barn og unge skal få størst mulig anledning til å delta i beslutningsprosessene i korarbeidet, for derigjennom å utvikle lederegenskaper, organisatoriske evner og forståelse for demokratiske arbeidsmåter.

Kva skjer i Ung i Kor Oslo akkurat no?
Akkurat nå jobber vi med å ferdigstille vår og høst 2017. Gjennom et helt år arrangerer vi sang-treff for de ulike aldersgruppene i korene. Året begynner med Vintersanghelg 4.februar– et arrangement for ungdom fra 14 år og oppover. Ungdommene møtes lørdag formiddag hvor de øver med en instruktør og det hele avsluttes med en konsert søndag ettermiddag.

4.Mars er det Aspirantene som står for tur. I løpet av lørdagen møtes de, har seminar med instruktør og få lov til å synge sammen med andre barn på konsert. Det er om lag 500 barn totalt på dette treffet og det er kjempepopulært.

Fra 7.-12.august har vi Sommersanguke. Vi møtes på Toneheim Folkehøskole hvor deltagerne sammen med proffe instruktører lager en forestilling i løpet av 5 dager som de avslutter oppholdet med. Aldersgrensen er 11-20 år.

Årets siste arrangement er Korweekend for barneskolen 4.-7.klasse. Dette arrangementet var fra lørdag til søndag og alle barna overnatter på en skole. I løpet av helgen har de kurs med instruktører og det hele avsluttes med en konsert for foreldrene.

I tillegg til å lage arrangementene så jobber jeg daglig med kommunikasjon  med medlemmene, søking av midler og generelt for å fremme kor som aktivitet.

Kva er det beste med Ung i Kor Oslo?
Det beste med organisasjonen er at den er samlende. Den synliggjør og holder sangtradisjonen ved like ved å lage inkluderende arrangementer for alle. Kor fra hele Oslo samles uavhengig av bydeler, kjønn, politikk og religion til noe felles,  å synge sammen og å lage konsert.

Kva er ditt tips til engasjerte ungdommar? 
Mitt tips til engasjerte ungdom er rett og slett å engasjere seg fordi man brenner for det og ikke fordi det forventes av deg.

Tilbake til toppen

Send oss ditt spørsmål

Print ut denne siden