Ein arena med moglegheiter

Røde Kors er nok ein kjent organisasjon for mange, men det er kanskje færre som veit kva Røde Kors Ungdom driv med. Vi stilte nokre spørsmål til leder i Røde Kors Ungdom Oslo, Iselin Huseby, for å få litt meir innsikt i arbeidet dei gjer

Fortell om organisasjonen:

Røde Kors Ungdom driver aktivitet for sårbare unge i alderen 13-30 år. Vi arbeider i aktivitet direkte med andre unge, driver holdningsskapende arbeid og politisk påvirkning. Vi er for, av og med ungdom og løser humanitære utfordringer gjennom engasjement, demokrati og kunnskap. Røde Kors Ungdoms formålsparagraf er: Røde kors Ungdom er til stede for å bedre livene til unge mennesker gjennom frivillig arbeid. Vi er talsperson for unge i sårbare livssituasjoner og arbeider for økt forståelse, med menneskelighet og toleranse.

Kva driv de med no?
I Oslo Røde Kors Ungdom jobber distriktsrådet for tiden aktivt med å forbedre den interne strukturen. På den måten vil vi sikre kvaliteten på fremtidige aktiviteter. Vi jobber også med planleggingsarbeid knyttet til hvilke tilbud og aktiviteter vi ønsker å ha i Oslo Røde Kors Ungdom. Tidligere har Oslo Røde Kors Ungdom blant annet drevet med aktiviteter på asylmottak, leksehjelp, seksualopplysningsgruppe og migrasjonspolitisk gruppe.

Kva er det beste med organisasjonen?
Det beste med Oslo Røde Kors Ungdom er det å ha en arena der unge kan møtes for å gjøre noe fint for andre. Vi har frivillige som brenner for å gjøre en forskjell, som er engasjerte, kreative og ser muligheter heller enn begrensninger.

Kva er ditt tips til engasjerte ungdommar?
Mitt tips til engasjerte ungdommer er å velge seg noe å bruke engasjementet på. Det finnes så mye fint en kan fylle tiden sin med. Finn noe som passer deg!


Les meir om Røde Kors Ungdom her, eller sjekk dei ut på facebook

Tilbake til toppen

Send oss ditt spørsmål

Print ut denne siden