UngOrg er paraplyorganisasjon for 61 barne- og ungdomsorganisasjoner i Oslo. Vi driver UngInfo og UngMed.

Om UngOrg

Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (Ungorg) fremmer engasjementet og interessene til barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo, og bistår medlemmene våre med kurs og oppfølging.

Hvor er vi?
Møllergata 3

Kontortid
Man - Fre: 09:30 - 16:00

Kontakt
Tlf: 24 14 98 30
ungorg@ungorg.no

UngMed

Ung Medbestemmelse er UngOrgs satsing for å fremme medvirkning for ungdom under 18 år. Vi arrangerer hvert år Ungdommens bystyremøte og ungdomshøring, samt at vi er sekretariat for Sentralt Ungdomrsråd (SUR). I tillegg støtter vi bydelene i deres arbeid med Lokale Ungdomsråd (LUR)
Besøk nettsiden vår ungmed.no

UngInfo

Unginfo er UngOrgs informasjonssenter for ungdom mellom 13 og 27 år. UngInfo finner du i Møllergata 3. Spør oss om alt! Vi gir gratis, nøytral og kvalitetssikret informasjon og veiledning.

Åpningstider:
Mandag - Fredag 11:00-17:00
Lørdag: 12:00-17:00
Les mer om hva vi kan tilby på nettsiden vår unginfo.no